Sve uljni plamenik - Clean Burn

Clean Burn CB-2800, snage 82 kW.
U kompletu sa spremnikom za ulje i dimnjakom.
Maksimalna potrošnja ulja 7,6 l / h ili 6.3 kg / h.
Na plameniku gotovo ništa nije nestalo.