-pregača

hidraulički pogon

Duljina 11.5 metara

Širina 3.60 metara