Goveda Bruks

Rezač drva Bruks 1701

Ovaj drveni sjeckalica poseban je stroj za proizvodnju velikih komada čipsa za proizvodnju ugljena na žaru ili čipsa koji se koriste kao reducirani materijal tijekom proizvodnje ferolegura. Čips će u tom slučaju zamijeniti koks. Veličina čipa može se podesiti između 50-150 mm duljine. Podešavanje se vrši pomicanjem reznog diska gore ili dolje.

Postrojenje je postavljeno na čeličnu prirubnicu od 12 m radi lakšeg transporta. Biljka također može postrojenje za sortiranje pragova koristi. Također zasebni utovarivač Long John proizvodi se za postrojenje.