Transportna traka duga oko 15 m

Širina pojasa na gumenoj podlozi: 80 cm

Ukupna širina zgrade: 110 cm