Winbergova je kupola horizontalno hranjena

Širina rotora 100 cm

 

Vodoravna dovodnica za Winbergrivare